Services

Drift
Box

Senaste historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 12 dagar!
Störd tjänst
Services / Microsoft 365
Inga händelser på 2 dagar!
Störd tjänst
Services / Microsoft 365
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Services / UC One
Avbrott
Services / UC One
Avbrott
Services / UC One
Avbrott
Services / UC One
Inga händelser på en dag!
Scheduled System Maintenance
3 berörda tjänster: