Services

I drift
Box

Nylig historikk

99,99% oppetid
Ingen hendelser i 12 dager!
Redusert tjeneste
Services / Microsoft 365
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
Services / Microsoft 365
Ingen hendelser i 3 dager!
Ute av drift
Services / UC One
Ute av drift
Services / UC One
Ute av drift
Services / UC One
Ute av drift
Services / UC One
Ingen hendelser i 1 dag!
Scheduled System Maintenance
3 Berørte tjenester: